design

  • 01 - HOMEPAGE - NAVRH
  • 02 - HOMEPAGE - REALIZACE
  • 03 - FORM - NAVRH

Mula

Vytvoření a zpracování grafického návrhu pro již fungující aukční systém s požadavkem na minimální změny stávajícího tabulkovém layoutu.

specifikace

www.mula.cz